You are here

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (15)

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (15)

Người Lính Tốt Của Chúa Giê-su Christ

2 Ti-mô-thê 2:3 – 4

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền


Download PDF File – Tải Xuống Bài PDF

Nhiều năm về trước tôi đọc cuốn tiểu sứ của một thầy truyền đạo tên là Jonathan Goforth. Thầy Goforth là người Canada sống vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Cuốn tiểu sứ đó là viết bởi bà vợ của thầy. Bà Goforth mô tả cuộc đời truyền đạo của thầy như một trận chiến dài. Thầy và bà vợ đi từ nơi này qua nơi khác để đánh các trận chiến cho Chúa Giê-su Christ. Chính thầy cũng nói rằng mình là con ngựa chiến của Chúa Giê-su. Một con ngựa chiến thì chết tại chiến trường chứ không có chết ở hậu phương. Cuộc đời của thầy Goforth đúng là như vậy.

Thầy Goforth và bà vợ suốt đời truyền giảng Tin Lành của Chúa Trời ở Trung Quốc và Việt Nam từ hai mươi mấy tuổi cho đến bảy mươi mấy tuổi. Rồi thầy Goforth bị mù, thầy và bà vợ phải trở về Canada. Nhưng cho dù về Canada rồi, thầy không có về hưu để hưởng thụ tuổi già, thầy vẫn đi khắp nhiều nơi ở Canada để kêu gọi thanh niên Tin Lành nên đi vào các nước trên thế giới để truyền giảng Tin Lành.

Mãi đến một ngày trước khi thầy Goforth qua đời, thầy và bà vợ được mời đi giảng luận tại một hội thánh. Thầy Goforth cứ giảng giải Kinh Thánh và khuyên bảo các anh chị em Tín Đồ suốt từ 9 giờ mấy buổi sáng mãi cho đến sau mười giờ tối mới về nhà nghỉ ngơi. Rồi thầy lên giường đi ngủ, sáng hôm sau khi bà vợ đi đánh thức thầy thì mới biết rằng thầy đã lìa khỏi thế gian này trở về nhà của Đức Cha ở trên trời rồi. Thầy đúng là một con ngựa chiến, thầy chiến đấu cho đến kiệt sức rồi té xuống mà chết tại chiến trường, con ngựa chiến không có chết tại hậu phương.

Câu chuyện này thì có liên quan đến danh hiệu mà chúng ta sẽ tra khảo hôm nay.

2 Ti-mô-thê 2:3 – 4. 3 Hãy cùng ta chịu gian khổ như một người lính tốt của Chúa Giê-su Christ. 4 Một người lính thì chẳng vướng vào những việc thuộc đời sống dân sự hầu cho làm đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình.

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng chúng ta phải ráng chịu gian khổ như một người lính tốt của Chúa Giê-su Christ, chúng ta không nên vướng vào những việc thuộc đời sống dân sự, mục đích của ta là làm đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình nhập ngũ, tức là Chúa Giê-su Christ.

Chúng Ta Đánh Trận Với Ma Quỉ

Kỳ trước chúng ta vừa mới tra khảo danh hiệu “Sứ giả của đấng Christ” (xin đọc bài giảng “Sứ Giả Của Đấng Christ” để hiểu rõ ý nghĩa của danh hiệu này), chúng ta là sứ giả hòa giải, mà hôm nay thì ta thấy ta là người lính tốt của Chúa Giê-su Christ. Người lính thì trái ngược hẳn với sứ giả hòa giải, người lính thì phải đánh trận, còn sứ giả hòa giải thì phải giảng hòa. Vậy thì ta nên giảng hòa hay đánh trận? Ta đánh trận chiến gì vậy? Ta đánh trận với ai ? Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm giải đáp cho các câu hỏi này từng bước một.

Khi người đời không vâng phục Chúa Trời, thì họ là kẻ thù nghịch với Ngài, và họ còn bị ma quỷ kiềm chế nữa.

1 Giăng 5:19. 19Chúng ta biết mình thuộc về Chúa Trời, còn cả thế gian đều nằm dưới quyền hành của Kẻ Ác.

Cả thế gian đều nằm dưới quyền hành của kẻ ác, tại sao vậy ? Tại vì tất cả mọi người trên thế gian đều đã phạm tội, khi chúng ta phạm tội, thì ta trở thành nô lệ của tội lỗi.

Giăng 8:34. 34 Chúa Giê-su đáp rằng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là nô lệ của tội lỗi.”

Nếu chúng ta là nô lệ của tội lỗi, thì ta bị ma quỉ kiềm chế, ta nằm dưới quyền hành của nó. Chỉ có những người tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ mới được thoát ra khỏi quyền khống chế của ma quỉ thôi. Mà phần đông người đời vẫn không tin vào Chúa Trời, họ vẫn bị ma quỉ kiềm chế, cho nên Kinh Thánh dạy rằng cả thế gian đều nằm dưới quyền hành của ma quỉ.

Kỳ trước chúng ta tra khảo danh hiệu “Sứ giả của đấng Christ”, chúng ta làm sứ giả hòa giải đi khuyên bảo người đời phải từ bỏ tội lỗi mà hòa thuận lại với Chúa Trời, có nghĩa là ta khuyên họ hãy nhờ cậy vào ân điển của Chúa Trời để thoát ra khỏi quyền khống chế của ma quỉ. Như vậy ma quỉ đâu có chịu?

Ma quỉ không có để cho ta yên ổn mà làm việc đâu, nó sẽ gây chiến với ta để phá hoại công việc của ta, và lẽ dĩ nhiên cũng muốn làm hại chúng ta nữa. Cho nên một mặt chúng ta là sứ giả giảng hòa, ta đi vào lãnh vực của kẻ thù nghịch mà khuyên bảo từng người một nên hòa giải với Chúa Trời Gia-vê ; còn một mặt khác thì ta là người lính, ta phải đánh trận với ma quỉ. Khi ta khuyên bảo người đời hãy hòa thuận lại với Chúa Trời, ta là sứ giả của đấng Christ. Khi ta đánh trận với ma quỉ, ta là người lính tốt của Chúa Giê-su Christ.

Ê-phê-sô 6:12. 12 Vì chúng ta chiến đấu, chẳng phải cùng thịt và huyết, nhưng chống lại những kẻ lãnh đạo, quyền thế, những lãnh tụ của thế giới tối tăm này cùng lực lượng gian ác trên các tầng trời.

Câu Kinh Thánh này dạy rằng chúng ta không phải chiến đấu cùng thịt và huyết, thịt và huyết có nghĩa là người đời. Chúng ta không phải chiến đấu với người đời, ngược lại chúng ta muốn giải cứu họ. Nhưng chúng ta chiến đấu với thế lực của ma quỉ trên thế gian này và lực lượng gian ác trên các tầng trời. Nói tóm lại ta phải chống lại ma quỉ và bè đảng của nó.

Các bạn có cảm thấy hơi kỳ kỳ, có vẻ khó tin quá! Sao mà giống như những chuyện thần tiên kiếm hiệp vậy? Chúng ta đang nói về lời dạy của Chúa Trời hay là đang kể chuyện kiếm hiệp thần tiên? Hỡi các bạn ơi, cuộc tranh chiến với ma quỉ là có thật và rất nguy hiểm.

Mục sư Trương Hy Hòa là một người lính trung tín của Chúa Giê-su Christ, mục sự suốt đời hết lòng hết sức phụng sự Chúa Trời. Bài giảng luận của mục sự rất hùng mạnh, nhiều người nói rằng khi họ nghe mục sự giảng luận, họ cảm thấy hình như Chúa Trời đang nói chuyện trực tiếp với họ vậy, và mục sư có thể nói ra những chuyện bí ẩn trong lòng của người nghe, tựa như mục sư có thể đọc được tất cả mọi điều trong tâm linh của họ. Cho nên nhiều người ham mộ lắng nghe bài giảng luận của mục sư, và mục sư đã chỉ dẫn giúp ích họ rất nhiều. Lẽ dĩ nhiên ma quỉ bực tức vô cùng, và nó luôn luôn tìm cách phá hoại công việc của mục sư.

Có một lần mục sư đi nước Mã Lai để giảng dạy một lớp Kinh Thánh trong một tuần lễ. Bởi vì mục sư không quen biết đường phố ở Mã Lai, cho nên ban tổ chức của lớp Kinh Thánh đó sai một anh Tín Đồ lái xe đến chở mục sư đi nhà trường mỗi ngày. Một hôm mục sư đã chuẩn bị một bài giảng rất quan trọng, khi anh Tín Đồ kia đến thì họ đi lên xe, ai ngờ anh này không cách nào mở máy chạy được. Việc này chưa hề xảy ra bao giờ. Anh này vừa mới lái xe đến, lúc đó chiếc xe hoạt động tốt đẹp, tại sao bây giờ chiếc xe tự nhiên chết đi rồi. Anh này cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng mục sư đã kinh lịch những chuyện tương tự như vậy thường xuyên. Mục sư biết ngay là ma quỉ đang tìm cách phá hoại, cho nên mục sư khuyên anh này đừng có mất thì giờ mà tìm cách sửa lại chiếc xe, không cách nào sửa được đâu, ấy là việc làm của các lực lượng gian ác. Mục sư khuyên anh này hãy điện thoại một người khác đến chở họ đi nhà trường, kẻo trẻ giờ học. Rốt cuộc anh này phải điện thoại một người khác đến chở họ đến trường học.

Ngoài ra có nhiều lần khi mục sư giảng giải Kinh Thánh, mục sư vừa mới bước lên giảng đài, chưa kịp mở miệng thì bất thình lình tắt điện. Cho dù tắt điện, buổi họp vẫn có thể tiếp tục, nhưng không có máy, mục sư phải ráng nói tiếng rất to rồi người ta mới có thể nghe được, như vậy thì khiến mục sư đau cổ họng, và mục sư không thể giảng giải một bài dài. Ma quỉ dùng đủ thứ phương pháp để phá hoại công việc của mục sư và làm hao mòn sức khỏe của mục sư.

Nhiều năm về trước chồng tôi và tôi phụng sự tại một hội thánh. Có một số người quyết tâm phó thác cuộc đời của mình cho Chúa Trời và chịu phép báp-tem, trong số những người đó có hai vợ chồng. Khoảng chừng 4, 5 ngày trước ngày báp-tem, thì hai vợ chồng đó nhận được tin từ quê nhà báo rằng cha của bà vợ đó đau nặng, gia đình biểu họ đi về liền. Họ nói cho chúng tôi biết tin này, và họ đang sửa soạn về quê. Chúng tôi biết ngay ấy là phá hoại của ma quỉ, nó muốn dùng cách này để cản trở hai vợ chồng này không thể chịu phép báp-tem được. Chúng tôi khuyên hai vợ chồng này mỗi ngày phải thành tín cầu nguyện xin Chúa Trời chỉ dẫn giúp đỡ, xin Ngài trông nom cho sức khỏe của người cha, xin Ngài phá tan tấn công của ma quỉ. Chồng tôi và tôi cũng cầu nguyện thay cho họ. Tạ ơn Chúa Trời Gia-vê, khi họ về đến quê nhà thì bịnh của người cha đã phục hồi rất nhiều. Sau cùng họ có thể kịp giờ trở về hội thánh để chịu phép báp-tem.

Tôi mong rằng qua 3 câu chuyện nhỏ này, các bạn có thể thấy được cuộc tranh chiến với ma quỉ là có thật và rất mãnh liệt. Cho nên ta phải rất cẩn thận và tỉnh táo, bằng không ta sẽ bị nó đánh tan tành, và cả công việc rao truyền Tin Lành của Chúa Trời cũng bị thiệt hại luôn.

Toàn Bộ Trang Bị Của Chúa Trời

Đi đánh trận thì phải có vũ khí, mà vũ khí ta dùng trong trận chiến với ma quỉ không phải là súng đạn, đại bác, máy bay v.v. Tại vì ấy là một trận chiến thuộc linh, cho nên vũ khí cũng là vũ khí thuộc linh.

Ê-phê-sô 6:13 – 18. 13 Bởi vậy, hãy lấy toàn bộ trang bị của Chúa Trời, hầu cho anh em có thể chống cự lại trong ngày gian ác, và sau khi đã thực hiện mọi sự, anh em đứng vững vàng. 14 Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp che ngực của sự công nghĩa, 15 chân mang giày dép bằng sự sẵn sàng của Tin Lành bình yên. 16 Hơn nữa, cầm lấy cái thuẫn của đức tin, nhờ đó mà anh em có thể dập tắt các mũi tên lửa của kẻ dữ. 17 Cũng hãy mang lấy mũ sắt của sự cứu chuộc, và cầm gươm của Thánh Linh, tức là lời của Chúa Trời. 18 Hãy thường xuyên cầu nguyện trong Thánh Linh bằng mọi thứ nguyện cầu và nài xin. Để được như vậy, anh em hãy tỉnh thức bằng bền lòng kiên trì và cầu thay cho tất cả các thánh đồ.

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng ta phải mặc lên toàn bộ trang bị của Chúa Trời: Lẽ thật là dây nịt lưng, công nghĩa là giáp che ngực, sự sẵn sàng của Tin Lành bình yên là giày dép, đức tin là cái thuẫn, sự cứu chuộc là mũ sắt, và gươm của Thánh Linh tức là lời của Chúa Trời, sau cùng là cầu nguyện.

Các bạn hãy để ý, trong số những khí giới này, chỉ có gươm của Thánh Linh và lời cầu nguyện là dùng để tấn công, ngoài ra còn dây nịt lưng, giày dép, giáp che ngực, mũ sắt, cái thuẫn đều là dùng để che chở người lính, bởi vậy ta biết trận chiến này thật là nguy hiểm.

Ma quỉ sẽ dùng mọi phương cách để tấn công ta:

  1. Một là nó cám dỗ ta phạm tội.
  2. Hai là nó đả kích đức tin của ta.
  3. Ba là nó làm thiệt hại sinh mạng của ta.

Cả ba điểm trên đều nhằm vào cái mục đích là phá hoại công việc truyền giảng Tin Lành của Chúa Trời.

Trong sự tấn công của ma quỉ, điều nguy hiểm nhất là cám dỗ ta phạm tội và đả kích đức tin của ta, chứ không phải là làm thiệt hại sinh mạng của ta. Bởi vì nếu ma quỉ tấn công thân thể của ta, cho dù ta bị bịnh, bị thương hoặc là chết đi, miễn là ta vẫn giữ trung tín với Chúa Trời cho đến cùng, thì ta không có bị mất đi ơn cứu chuộc, và công việc rao truyền Tin Lành không có bị ảnh hưởng bao nhiêu, không chừng còn kích thích các anh chị em Tín Đồ khác càng hăng say trong việc rao truyền Tin Lành. Thí dụ như khi sứ đồ Phao-lô bị bỏ tù vì cớ của Tin Lành, thì các anh chị em Tín Đồ khác được kích thích và càng nhiệt thành rao truyền lời của Chúa Trời.

Phi-líp 1:12 – 14. 12 Hỡi anh chị em, tôi muốn anh chị em biết rằng những điều xảy đến cho tôi thật ra đã giúp thêm sự tiến triển của Tin Lành. 13 Kết quả là toàn thể lính gác công đường cũng như tất cả những người khác đều biết rằng tôi vì đấng Christ mà bị xiềng xích. 14 Và phần nhiều anh chị em qua việc tôi bị xiềng xích mà tin cậy vào Chúa, đã bạo dạn hơn trong việc truyền giảng lời của Chúa Trời mà không chút sợ hãi.

Nhưng nếu người Tín Đồ Cơ Đốc phạm tội lỗi, thì Danh của Chúa Trời bị làm nhục, công việc truyền giảng Tin Lành của Ngài bị thiệt hại, hơn nữa còn gây ảnh hưởng xấu xa cho các anh chị em Tín Đồ khác, khiến đức tin của họ bị lung lay.

Ở nước Mỹ có hai thầy truyền đạo rất nổi tiếng, nhiều người Tín Đồ Cơ Đốc tại các nước trên thế giới đều khâm phục họ. Nhưng buồn thay! Cả hai đều phạm tội tà dâm, và một trong hai người đó còn phạm thêm tội tham nhũng tiền bạc nữa. Khi tin này truyền ra, Tín Đồ Cơ Đốc ở mọi nơi đều kinh ngạc và đau lòng, người đời che cười Hội Thánh, Danh của Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su Christ bị làm nhục. Một công ty điện ảnh còn đóng một phim khôi hài để chế nhạo một trong hai thầy truyền đạo đó. Đức tin của nhiều người Tín Đồ Cơ Đốc bị rúng động, có người còn đánh mất đức tin nữa. Thật là sỉ nhục và tai hại vô cùng!

Bởi vậy chúng ta cần phải mặc lên toàn bộ trang bị của Chúa Trời để bảo vệ cho mình. Các bạn hãy để ý, tất cả các khí giới này, nào là lẽ thật, công nghĩa, Tin Lành bình yên, đức tin và sự cứu chuộc, đều liên quan đến thái độ tâm trạng của ta, chứ không có liên quan gì đến học vấn hay kiến thức, trí thông minh (Trong tương lai tôi sẽ giải thích những khí giới này trong một bài giảng luận khác, ở đây tôi chỉ nói sơ qua đại ý của toàn bộ trang bị thôi).

Chỉ khi chúng ta thực hành lời dạy của Chúa Giê-su Christ hàng ngày, thì ta mới được mặc lên toàn bộ trang bị này. Nếu ta chỉ học tập lời dạy của Chúa, nhưng không có thực hành, thì ta chỉ có kiến thức trong đầu óc thôi, ta chưa được trang bị sẵn sàng. Nếu ta chưa trang bị sẵn sàng mà đi vào trận chiến, ma quỉ và bè đảng của nó sẽ đánh cho ta một trận tan tành. Chẳng những ta bị bại trận, mà còn làm ảnh hưởng đến đức tin của các anh chị em Tín Đồ, gây thiệt hại cho công việc của Chúa Trời, làm nhục cái Danh của Ngài.

Gươm Của Thánh Linh – Vũ khí Để Tấn Công

Sau khi ta được mặc lên toàn bộ trang bị của Chúa Trời, rồi ta có thể sử dụng cây gươm của Thánh Linh, tức là lời dạy của Chúa Trời để đánh trận với ma quỉ, và lẽ dĩ nhiên ta còn phải cầu nguyện thường xuyên.

2 Cô-rinh-tô 10:4 – 5. 4 Vì vũ khí chiến đấu của chúng tôi không phải thuộc về xác thịt, nhưng bởi quyền năng của Chúa Trời để phá hủy các thành lũy. 5 Chúng tôi đánh đổ các lý luận và mọi sự kiêu căng nổi lên nghịch với sự nhận biết Chúa Trời, và chúng tôi bắt mọi tư tưởng phải vâng phục đấng Christ.

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng ta dùng vũ khí của ta để đánh đổ các lý luận và mọi sự kiêu căng nghịch với sự nhận biết Chúa Trời. Mà đoạn Kinh Thánh Ê-phê-sô 6:13 – 18 chỉ ra rằng vũ khí tấn công của ta là lời dạy của Chúa Trời và lời cầu nguyện. Bởi vậy chính là bằng lời dạy của Chúa Trời và lời cầu nguyện mà chúng ta đánh đổ các lý luận và mọi sự kiêu căng, bắt những ý tưởng bội nghịch tự cao này phải vâng phục đấng Christ.

Có người sẽ nói rằng: “Chúng ta đâu có làm nổi công việc này?” Vâng, loài người thì làm không nổi, nhưng Chúa Trời làm mọi việc đều được.

Sau khi Chúa Giê-su Christ thăng lên trời rồi, lúc đó trên thế gian chỉ có mười một Sứ Đồ và khoảng một trăm mấy Tín Đồ vẫn giữ trung tín với Chúa, một sứ đồ là Giu-đa đã phản bội Chúa và chết đi rồi. Nhóm người nhỏ này bị người Do Thái và chính phủ của Đế Quốc La-mã bắt bớ giết hại thường xuyên, nhưng họ không có sợ hãi hay nản lòng. Họ hết lòng hết sức rao truyền Tin Lành, tình thương và sự tha tội của Chúa Trời. Rồi dần dần số người tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su gia tăng, và ngay cả một số những người có địa vị quyền thế cũng trở thành Tín Đồ Cơ Đốc. Rốt cuộc chỉ là khoảng ba trăm mấy năm sau, ở khắp các nơi của Đế Quốc La-mã, chỗ nào cũng có Tín Đồ Cơ Đốc.

Tín Đồ Cơ Đốc hồi đó không có dùng võ lực để đánh trận với Đế Quốc La-mã, ngược lại họ cứ bị chính quyền hành hạ bắt bớ hoài. Nhưng họ mặc lên toàn bộ trang bị của Chúa Trời, rồi họ dùng cái gươm của Thánh Linh và lời cầu nguyện để đánh trận. Lúc ban đầu họ chỉ là một nhóm người nhỏ có khoảng 120 người, nhưng khoảng chừng ba trăm mấy năm sau thì cả Đế Quốc La-mã hùng mạnh nhất trên thế giới hồi đó phải đầu hạng và tin vào Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ. Ngày nay Đế Quốc La-mã đã sụp đổ tiêu tan, nhưng Hội Thánh của Chúa Trời vẫn tồn tại đứng vững, và Tín Đồ Cơ Đốc chân chính vẫn tiếp tục rao truyền Tin Lành trên khắp thế gian bằng lời dạy của Chúa Trời và lời cầu nguyện.

Ngày nay trên thế giới có bao nhiêu lý luận nghịch với lời dạy của Chúa Trời, phần đông người đời bị ảnh hưởng hoặc là bị kiềm chế bởi những lý luận này, mà họ còn không hay biết nữa. Chúng ta phải dùng lời của Chúa Trời để đánh đổ những lý luận phản nghịch đó.

Nếu ta muốn sử dụng cây gươm của Thánh Linh một cách hữu hiệu thì lẽ dĩ nhiên ta phải học tập để hiểu rõ lời của Chúa Trời, và quan trọng hơn nữa là ta phải sống theo lời của Ngài.

Lời Cầu Nguyện Là Vũ Khí Để Tấn Công Và Đồng Thời Cũng Là Trang Bị Để Bảo Vệ Người Lính

Ngoài cái gươm của Thanh Linh, ta còn có một vũ khí rất quan trọng là lời cầu nguyện. Nếu chúng ta muốn đứng vững trong trận chiến và đánh bại ma quỉ thì ta phải cầu nguyện thường xuyên.

Chúng ta cầu nguyện cho chính mình và các anh chị em Tín Đồ, tại vì chúng ta đều là người lính của Chúa Giê-su Christ, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Ở phần trên ta đã thấy rằng, ma quỉ tìm cách làm hại thân thể sinh mạng của chúng ta, nó cám dỗ ta phạm tội, nó đả kích đức tin của ta. Cho nên ta cầu xin Chúa Trời nhắc nhở ta phải tỉnh táo và cẩn thận, ta cầu xin Ngài chỉ dẫn phương hướng trong mọi việc ta làm, ta cầu xin Ngài ban đại quyền năng để giúp đỡ ta, ta cầu xin Ngài ban cho ta trí tuệ và lời nói chính xác để truyền giảng lời của Ngài, ta cầu xin Ngài bảo hộ tâm linh và thân thể của ta v.v.

Tất cả những đả kích của ma quỉ đều nhằm vào mục đích là cản trở công việc truyền giảng Tin Lành để cứu vớt người đời, cho nên chúng ta cũng phải cầu nguyện cho người đời. Trong những năm trời phụng sự Chúa Trời, tôi nhận thấy rằng mỗi khi một người bắt đầu có dịp nghe giảng về Tin Lành, thì ma quỉ ngay lập tức tìm cách để cản trở người ấy tìm cầu Chúa Trời. Có khi ma quỉ khiến người ấy mắc bịnh, hoặc là bất thình lình có chuyện này chuyện kia xảy ra khiến người không thể đi nghe giảng Tin Lành, có khi việc buôn bán của người phát triển rất nhanh khiến người rất bận rộn, có khi gia đình hay bạn thân của người biểu người đừng có nghe giảng về Kinh Thánh v.v.

Bởi vậy khi chúng ta đi truyền giảng Tin Lành cho người ta, thì đồng thời ta phải cầu nguyện cho người ta. Ta cầu xin Chúa Trời cất đi những trở ngại của ma quỉ, ta cầu xin Ngài mở mắt tâm linh của người ta khiến họ thấy rõ nhân từ thương xót và thánh sạch của Ngài, ta cầu xin Ngài thu hút người ta trở về con đường chân lý v.v.

Tôi thường cầu nguyện cho những người chưa tin vào Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su, và tôi cũng cầu nguyện xin Ngài ban cho tôi tình thương yêu, tính kiên nhẫn và trí tuệ để truyền giảng Tin Lành cho người đời.

Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện thiệt. Có một cô truyền đạo đi vào những nước nghèo nàn lạc hậu để truyền giảng Tin Lành của Chúa Trời, cô thường đi vào miền rừng núi, những làng nhỏ xa xôi. Thông thường khi cô đến một làng nào hay một thành phố nào thì cô đi tìm một gia đình và xin họ cho ở tạm vài ngày. Có một lần cô này đến một làng hẻo lánh trong miền núi, cô cầu xin Chúa Trời dẫn đưa mình đi tìm một gia đình ở tạm, nhưng trong làng đó chẳng một gia đình nào chịu đón tiếp cô này. Mãi đến buổi tối cô vẫn không tìm được chỗ ở, sau cùng cô phải ngủ ở ngoài đường. Cô cầu nguyện phó thác sinh mạng của mình cho Chúa Trời, rồi cô trải ra tấm nệm ở trên đường phố và nằm xuống yên nghĩ. Có những kẻ gian ác trong làng đó đã lập mưu sẽ đến cướp của và giết hại cô này vào ban đêm. Nhưng kỳ lạ biết bao, suốt đêm không có ai đến khuấy rầy cô này cả, cô được một giấc ngủ thiệt ngon.

Sáng hôm sau cô này tiếp tục đi truyền giảng Tin Lành trong làng đó, thì tự nhiên thái độ của người dân trong làng thay đổi hẳn, họ đều tỏ ra kinh sợ, họ nói rằng Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su là thiệt. Các bạn có biết lý do tại sao không? Tai vì tối qua khi bọn gian ác đi đến gần chỗ mà cô đang nằm ngủ, thì họ thấy 12 người lính mặc lên toàn bộ trang bị tay cầm vũ khí đứng xung quanh cô để canh gác cho cô trong khi cô nằm ngủ. Bởi vậy bọn này không dám làm gì cả. Đến sáng sớm có người đi lại trên đường thì cô này thức dậy, và 12 người lính đó cũng biến mất! Khi tin này truyền ra, thì cả làng đều kinh sợ, họ biết rằng Chúa Trời Gia-vê của cô quả thật là Đấng Tối Cao Toàn Năng, và nhiều người ăn năn hối cải và trở thành Tín Đồ Cơ Đốc.

Mấy tháng sau cô truyền đạo này nhận được một bức thư từ hội thánh ở quê nhà, bức thư đó hỏi thăm cô, và nói cho cô biết rằng vài tháng trước, trong một buổi họp ở hội thánh, các anh chị em đều nhận được khải thị của Chúa Trời thôi thúc họ phải cầu nguyện cho cô. Hôm đó có 12 người trong buổi họp, cho nên 12 người anh chị em Tín Đồ bèn ngay lập tức ngồi thành một vòng tròn nắm tay nhau cầu nguyện xin Chúa Trời bảo hộ giúp đỡ cô. Các bạn chắc đoán được hôm đó là hôm nào rồi, phải không? Hôm đó chính là buổi tối mà cô phải nằm ngủ ở ngoài đường phố của làng hẻo lánh kia!

Các bạn thấy cầu nguyện là quan trọng đến dường nào! Phụng sự Chúa Trời truyền giảng Tin Lành của Ngài là vinh diệu thay và kỳ diệu thay!

Đức Tính Quan Trọng Của Người Lính Tốt Của Chúa Giê-su Christ

Một người lính tốt của Chúa Giê-su Christ thì phải có đức tính gì?

Ở nước Singapore mỗi một người nam đến tuổi trưởng thành 18 tuổi đều phải chịu huấn luyện quân sự trong hai năm rưởi. Sau khi đã hoàn tất cuộc huấn luyện quân sự thì họ được giải ngũ về nhà, họ có thể đi làm hay tiếp tục việc học hành. Nhưng mỗi năm họ phải trở về trại tái huấn luyện hầu cho họ không có quên đi những điều đã học trong đội ngũ. Mỗi lần khi họ trở về tái huấn luyện, thì công ty họ đang làm việc phải để cho họ đi, không ai có quyền cản trở họ. Chính phủ làm như vậy là để sửa soạn cho cả nước đều sẵn sàng chống cự lại sự tấn công của nước thù nghịch. Nếu Singapore bị nước khác tấn công, thì chính phủ sẽ kêu gọi tất cả người nam trẻ tuổi để bảo vệ quốc gia. Hết thảy người nam trẻ tuổi của Singapore lúc nào cũng phải sẵn sàng để đáp ứng lại lời kêu gọi của chính phủ.

2 Ti-mô-thê 2:3 – 4. 3 Hãy cùng ta chịu gian khổ như một người lính tốt của Chúa Giê-su Christ. 4 Một người lính thì chẳng vướng vào những việc thuộc đời sống dân sự hầu cho làm đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình.

Một người lính tốt của Chúa Giê-su Christ cần phải có hai đức tính này:

  1. Chúng ta phải sẵn dàng chịu khổ.
  2. Chúng ta chẳng vướng vào những việc thuộc đời sống dân sự.

Qua câu chuyện trên của cô truyền đạo đi vào miền rừng núi để truyền giảng Tin Lành, ta thấy một người lính tốt của Chúa Giê-su Christ phải chịu gian khổ đến dường nào. Và đồng thời ta cũng thấy rằng khi ta đi vào trận chiến để giải cứu người đời thì Chúa Trời sẽ bảo hộ trông nom ta, và Chúa Giê-su hứa rằng Chúa sẽ ở cùng với ta cho đến tận thế (căn cứ theo Ma-thi-ơ 28:19 – 20).

Đức tính thứ hai là ta chẳng vướng vào những việc thuộc đời sống dân sự. Tôi không phải nói rằng chúng ta không làm ăn, không học hành, không trông nom gia đình, không làm việc gì khác. Chúng ta vẫn làm ăn, học hành, trông nom gia đình v.v, nhưng chúng ta coi công việc đánh trận với ma quỉ để giải cứu người đời là quan trọng hơn những việc khác, chúng ta không để cho những việc thuộc đời sông dân sự làm cản trở công việc của Chúa Trời. Tương tự như những người nam của Singapore vẫn học hành và làm ăn, nhưng họ lúc nào cũng phải sẵn sàng, một khi chính phủ kêu gọi họ trở về tái huấn luyện, bất cứ họ đang làm cái gì, họ cũng phải bỏ mọi việc mà đi vô trại.

Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta còn phải làm hơn họ nữa, tại vì cả thế gian này đều nằm dưới quyền hành của ma quỉ, chúng ta đang sống trong lãnh vực của kẻ thù nghịch, thật ra chúng ta đang đánh trận với ma quỉ trong mỗi một ngày mỗi một giờ mỗi một phút. Cho nên chúng ta đừng bao giờ để việc gì cản trở ta trong trận chiến thuộc linh này.

Các bạn có coi việc truyền giảng Tin Lành để giải cứu người đời là quan trọng hơn tất cả những việc trong đời sống của mình không? Thí dụ: Giữa làm ăn kiếm tiền và việc truyền giảng Tin Lành cho người đời, bạn coi việc nào là quan trọng hơn? Bạn coi việc cứu vớt người đời là quan trọng hơn hoặc là việc hưởng thụ cuộc sống an lạc là quan trọng hơn?

Nếu bạn không coi việc giải cứu người đời là quan trọng hơn tất cả những việc thuộc đời sống dân sự thì bạn chắc không muốn chịu gian khổ để đánh trận với ma quỉ, và như vậy bạn chắc không thể trở thành người lính tốt của Chúa Giê-su Christ. Nhưng chúng ta đang sống trong lãnh vực của kẻ thù, cho dù bạn không muốn đánh trận với ma quỉ để giải cứu người đời, nhưng ma quỉ hẳn tấn công bạn. Nếu bạn không có hai đức tính quan trọng này: vui lòng chịu gian khổ và chẳng vướng về những việc thuộc đời sống dân sự, thì bạn không thể đứng vững khi bị ma quỉ tấn công, bạn sẽ bị cám dỗ phạm tội lỗi và gây ra thiệt hại vô cùng.

Kết Luận

Hôm nay chúng ta đã tra khảo danh hiệu “Người lính tốt của Chúa Giê-su Christ”. Chúng ta đều là những người lính của Chúa Giê-su, chúng ta phải đánh trận chiến thuộc linh với ma quỉ để giải cứu người đời. Cho nên chúng ta phải mặc lấy toàn bộ trang bị của Chúa Trời: dây nịt lưng của lẽ thật, giáp che ngực của sự công nghĩa, giày dép của Tin Lành bình yên, cái thuẫn của đức tin, mũ sắt của sự cứu chuộc. Rồi chúng ta sử dụng cái gươm của Thánh Linh và cầu nguyện thường xuyên để đánh đổ các lý luận và mọi sự kiêu căn chống nghịch lại Chúa Trời, chúng ta bắt mọi tư tưởng phải vâng phục đấng Christ.

Một người lính tốt của Chúa Giê-su Christ thì cần phải có hai đức tính: một là sẵn sàng chịu khổ, hai là chẳng để bất cứ việc gì cản trở ta trong việc truyền giảng Tin Lành giải cứu người đời.

Các bạn có muốn chịu huấn luyện để trở thành người lính tốt của Chúa Giê-su Christ không?

© Châu Huệ Hiền, 2016, 2018

Permission is granted for the non-profit distribution or printing of this message for the ministry of the Gospel.

Cho phép phân phát hoặc in lại bài giảng này phi lợi nhuận trong việc rao truyền Tin Lành.

 

(c) 2021 Christian Disciples Church