You are here

Bài Giảng Luận Kỷ Niệm Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh Trên Thập Giá (2)

Bài Giảng Luận Kỷ Niệm Chúa Giê-su Bị Đóng Đinh Trên Thập Giá (2)

Cùng Chết Với Chúa

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền


Download PDF File – Tải Xuống Bài PDF

Chúng ta đều rất quen thuộc về lời dạy rằng Chúa Giê-su chịu chết để chuộc tội cho loài người, nhưng chúng ta ít có nói đến Tín Đồ Cơ Đốc phải cùng chết với Chúa. Chúa Giê-su đã chịu chết vì chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải chết. Trong bài giảng này tôi sẽ nói về sự chết của Chúa Giê-su trên thập giá và sự chết của Tín Đồ Cơ Đốc.

Ba Điểm Thắc Mắc Về Sự Chết Của Chúa Giê-su

Ba má tôi theo Đạo Phật và thờ cúng ông bà tổ tiên, trước kia tôi cũng không tin vào Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su. Hồi đó tôi thường nói những lời phạm thượng, tôi hay cười nhạo Chúa Giê-su và nhất là sự chết của Chúa. Tôi đáng bị xử tử. Nhưng Chúa Trời Gia-vê không có trừng phạt tôi, Ngài mở mắt tôi để giúp tôi thấy rõ tội lỗi của mình và chân lý trong lời dạy của Ngài. Khi tôi ăn năn hối cải và phó thác cuộc đời của mình cho Ngài để Ngài cai quan đời tôi, Ngài nhân từ thương xót vô biên, Ngài đã tha thứ hết thảy tội lỗi của tôi.

Hồi đó tôi không hiểu nguyên nhân và ý nghĩa trong sự chết của Chúa Giê-su, cho nên tôi cho rằng sự chết của Chúa là vô lý và tức cười. Tôi có ba điểm thắc mắc. Điểm thắc mắc đầu tiên là làm sao mà một người bị đóng đinh trên cây thập tự lại có thể trở thành Chúa Cứu Thế của nhân loại ? Ấy là hoàn toàn phi lý. Chẳng những tôi nghĩ như vậy, mà hầu hết những người không tin vào Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su đều có ý tưởng này.

Điểm thắc mắc thứ hai là tại sao Con của Chúa Trời lại phải chịu chết để chuộc tội cho loài người. Tôi nghĩ rằng nếu quả thật Chúa Trời muốn cứu vớt loài người, thì Ngài cứ tha tội cho những kẻ tin vào Con của Ngài là xong, tại sao lại phải để cho Con của Ngài chết đi!

Điểm thắc mắc thứ ba là như vậy: Tôi nghĩ rằng nếu quả thật Chúa Giê-su chịu chết để chuộc tội cho loài người, vậy thì những người tin vào Chúa sẽ không chết, nhưng tại sao những Tín Đồ Cơ Đốc vẫn chết như mọi người vậy?

Có nhiều người chắc cũng có thắc mắc tương tự như vậy, bây giờ tôi sẽ giải đáp những câu hỏi thắc mắc này. Tôi mong rằng sau khi chúng ta hiểu rõ nguyên nhân và ý nghĩa trong sự chết của Chúa Giê-su thì chúng ta sẽ kính mến Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su càng nhiều hơn, và cuộc sống thuộc linh của ta cũng sẽ được tăng trưởng.

Làm Sao Mà Một Người Bị Đóng Đinh Trên Cây Thập Tự Lại Có Thể Trở Thành Chúa Cứu Thế Của Nhân Loại?

Đầu tiên, làm sao mà một người bị đóng đinh trên cây thập tự lại có thể trở thành Chúa Cứu Thế của nhân loại, nếu Chúa Cứu Thế cũng bị đóng đinh mà chết đi rồi, thì làm sao mà Chúa có thể cứu vớt người khác được?

Trong Kinh Thánh cũng ghi lại rằng khi Chúa Giê-su bị đóng đinh trên cây thập tự, các thầy tế lễ, các thầy dạy Luật và những kẻ đi ngang qua chỗ đó, và ngay cả một tên tội phạm bị đóng đinh cùng một lượt với Chúa cũng chê cười Chúa.

Lu-ca 23:35 – 39 35 Dân chúng đứng xem. Các người lãnh đạo cười nhạo Chúa: “Nó đã cứu người khác, hãy để nó tự cứu mình, nếu nó đúng là đấng Christ (tức là Chúa Cứu Thế), đấng mà Chúa Trời đã chọn lựa!” 36 Các quân lính cũng chế giễu Chúa, đến gần đưa giấm lên cho Chúa 37 và nói rằng: “Nếu ngươi là Vua dân Giu-đa, hãy tự cứu mình đi!” 38 Trên đầu Chúa có một tấm bảng ghi rằng: “Đây là Vua dân Giu-đa.” 39 Một tên tội phạm đang bị treo trên thập giá cũng mắng nhiếc Chúa rằng: “Ngươi không phải là đấng Christ (Chúa Cứu Thế) sao? Hãy tự cứu mình và cứu luôn chúng tôi đi!”

Đoạn Kinh Thánh này cho ta thấy rằng các người lãnh đạo, các dân chúng, các quân lính và một tên tội phạm đều nghĩ rằng làm sao mà một người bị đóng đinh trên cây thập tự lại có thể trở thành Chúa Cứu Thế?

Hỡi các bạn ơi, giải đáp cho điểm thắc mắc này thì rất đơn giảng, Chúa Cứu Thế đã phục sinh rồi! Sau khi Chúa chết đi, đến ngày thứ ba thì Chúa sống lại, Chúa đã chiến thắng sự chết, Âm Phủ không thể giam cầm Chúa. Chính vì Chúa đã chiến thắng sự chết, cho nên Chúa có thể cứu vớt những người tin vào Chúa. Tôi sẽ giải thích điểm này kỹ hơn trong bài giảng luận nói về sự phục sinh của Chúa Giê-su.

Tại Sao Con Của Chúa Trời Phải Chịu Chết Để Chuộc Tội Cho Loài Người?

Điểm thắc mắc thứ hai là tại sao Con của Chúa Trời phải chịu chết để chuộc tội cho loài người? Chúa Trời quản trị vũ trụ vạn vật, mọi việc đều nằm trong tay của Ngài, tại sao Ngài lại phải để cho Con mình chịu chết rồi mới có thể chuộc tội cho loài người? Tại sao cái kế hoạch cứu chuộc loài người của Chúa Trời lại khó khăn kỳ cục như vậy? Chúa Trời có lòng nhân từ thương xót, Ngài không muốn loài người bị hư mất, vậy thì Ngài cứ tha tội cho những kẻ tin vào Con của Ngài là được rồi, như vậy có phải đẹp đẽ dễ dàng hơn nhiều không?

Phần đông những người không tin vào Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su đều có ý nghĩ tương tự như vậy, và họ thường căn cứ vào điểm này mà phê bình rằng Tin Lành là vô lý! Sở dĩ người đời nghĩ như vậy là tại vì họ không nhận biết thánh sạch công nghĩa của Chúa Trời, và cũng không hiểu biết hậu quả nghiêm trọng của tội lỗi.

Bây giờ tôi dùng một thí dụ nhỏ để giải thích. Có hai người ông A và ông B, ông A giết đi ông B, cảnh sát đi bắt ông A, và ông A chạy trốn. Sau mấy tháng, ông A thấy cuộc sống chạy trốn khổ quá, ông này đi nộp mình cho cảnh sát. Lẽ dĩ nhiên ông quan tòa phải xét xử trừng phạt ông A, như vậy mới có công bằng. Giả tỷ ông quan tòa nói rằng tại vì ông A tự nộp mình cho cảnh sát, vậy là người đã ăn năn hối cải rồi, cho nên ông quan tòa thả ông A đi. Xin hỏi quí vị như vậy có công bằng không? Hẳn là không công bằng! Gia đình và người thân của ông B chắc không chịu. Nếu ông quan tòa quả thật thả ông A ra, thì không chừng gia đình của ông B sẽ tự ý tìm cách giết ông A để trả thù.

Khi chúng ta phạm tội, Chúa Trời Gia-vê là công nghĩa thánh sạch, Ngài phải xét xử chúng ta, như vậy mới có công bằng. Tội lỗi ta phạm gây thiệt hại cho người khác, cho dù ta ăn năn hối cải, Chúa Trời không thể cứ tha tội cho ta là xong. Tương tự như trong thí dụ trên, cho dù ông A tự nộp mình cho cảnh sát, nhưng ông quan tòa vẫn phải trừng phạt ông A. Nếu ông quan tòa không trừng phạt ông A thì ấy là không công bằng, tương tự như vậy nếu Chúa Trời không xét xử ta, thì ấy là không công bằng.

Loài người chúng ta đều đã phạm tội, trừng phạt cho tội lỗi là chết. Trừ phi tội lỗi của chúng ta được rửa sạch thì ta mới có thể tránh khỏi sự trừng phạt. Bằng cách nào để rửa sạch tội lỗi của ta? Chỉ có một lối thoát duy nhất cho tội nhân chúng ta, ấy là Con của Chúa Trời chuộc tội cho ta. Hai ngàn năm về trước, khi Chúa Giê-su bị đóng đinh trên cây thập tự, bao nhiêu tội lỗi của chúng ta đều chất lên trên thân thể của Chúa. Chúa Giê-su là hoàn toàn trọn vẹn, Chúa không bao giờ phạm một tội lỗi nào cả, cho nên huyết báu của Chúa chảy ra trên cây thập tự có thể rửa sạch hết thảy tội lỗi ta phạm, nhờ vậy ta mới được tha tội. Nhờ sự chết của Chúa Giê-su mà chúng ta được sống, y như lời của tiên tri Ê-sai đã nói:

Ê-sai 53:4 – 6 4 Quả thật người đã mang lấy đau ốm của chúng ta, và gánh vác sự buồn khổ của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Chúa Trời đánh, đập, và làm cho khốn khổ. 5 Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị đâm, vì sự gian ác chúng ta mà bị chà đạp. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình yên, bởi lằn roi người chúng ta được chữa lành. 6 Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, mỗi người đi theo đường lối riêng của mình; Nhưng Đức Gia-vê đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất lên trên người.

Tôi lại lấy thí dụ của ông A và ông B. Sau khi ông A bị xét xử phải ở tù, trong tù ngục ông A có cơ hội được nghe giảng về Tin Lành, ông tin vào Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su, huyết báu của Chúa Giê-su rửa sạch hết thảy tội lỗi của ông, cho nên vào Ngày Phán Xét ông A sẽ không bị hư mất trong lửa hừng của địa ngục.

Có người nghĩ rằng như vậy thì vẫn là không công bằng đối với ông B. Xin các bạn nhớ rằng hết thảy loài người đều đã phạm tội, chính ông B cũng có phạm tội lỗi, và ông cũng phải tin vào Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su rồi tội lỗi của ông mới được tha thứ. Tại vì Chúa Trời đã tha tội cho ông B thì ông cũng nên tha thứ người khác. Nếu ông B không chịu tha thứ ông A thì Chúa Trời cũng không tha thứ ông B. Ngược lại nếu ông B vui lòng tha thứ ông A thì Chúa Trời cũng tha thứ ông B.

Ma-thi-ơ 6:14 – 15 14 Nếu các ngươi tha tội cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha tội cho các ngươi. 15 Nhưng nếu các ngươi không tha tội cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha tội cho các ngươi.

Tại Sao Những Người Tín Đồ Cơ Đốc Vẫn Chết Như Mọi Người Vậy?

Nếu bạn còn chưa tin vào Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su, không chừng bạn nói rằng nếu quả thật Chúa Giê-su chịu chết để chuộc tội cho loài người, như vậy thì những kẻ tin vào Chúa sẽ không chết, nhưng tại sao những Tín Đồ Cơ Đốc vẫn chết như mọi người vậy? Chính tôi trước kia đã nghĩ như vậy. Bây giờ tôi sẽ giải đáp vấn đề này từng bước một.

Kinh Thánh dạy rằng hậu quả của tội lỗi là chết, ấy là sự chết của thân thể và sự chết của linh hồn. Chúng ta đều biết sự chết của thân thể là cái gì, tôi không cần phải giải thích nữa. Nhưng sự chết của linh hồn là cái gì? Sự chết của linh hồn là sự hư mất trong lửa hừng của địa ngục. Khi thân thể của ta chết đi, nhưng linh hồn của ta chưa chết, linh hồn của ta còn phải chờ đợi phán xét. Trong tương lai vào Ngày Phán Xét, linh hồn của mỗi một người đã từng sống trên thế gian này đều phải đứng trước Ngôi Phán Xét của Chúa Giê-su. Những người đã phạm tội lỗi sẽ bị quăng vào hồ lửa, ấy chính là sự chết của linh hồn.

Khi chúng ta tin vào Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su, ta ăn năn hối cải tội lỗi của mình, ta phó thác cuộc đời của mình hoàn toàn vào trong tay của Chúa Trời Gia-vê để Ngài cai quản đời ta, rồi ta chịu phép báp-tem, thì huyết báu của Chúa chảy ra trên cây thập tự sẽ rửa sạch hết thảy tội lỗi của ta, chúng ta trở thành công nghĩa. Cho dù thân thể của chúng ta chết đi, nhưng linh hồn của ta sẽ trở về cùng Chúa Trời Gia-vê, trong tương lai vào Ngày Phán Xét chúng ta sẽ không bị hư mất trong lửa hừng của địa ngục, và ta còn được ban cho sự sống đời đời ở vương quốc Chúa Trời nữa.

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:15 – 17 15 Vả, nầy là điều chúng tôi căn cứ theo lời của Chúa mà rao bảo cho anh em: những kẻ còn sống, những kẻ còn ở lại khi Chúa đến, thì không có thăng lên trời trước những người đã ngủ rồi. 16 Bởi vì chính mình Chúa sẽ từ trời giáng xuống cùng với tiếng kêu lớn, tiếng của thiên sứ lớn và tiếng kèn của Chúa Trời; bấy giờ những kẻ đã chết trong đấng Christ sẽ được sống lại trước tiên. 17 Rồi kế đến những kẻ còn sống của chúng ta, những kẻ còn ở lại, sẽ đều được cất lên trời cùng với họ giữa đám mây, chúng ta sẽ gặp Chúa tại nơi không trung, rồi chúng ta sẽ ở cùng với Chúa mãi mãi.

Đoạn Kinh Thánh trên dạy rằng khi Chúa Giê-su trở về thế gian, Chúa sẽ từ trời giáng xuống, lúc đó những Tín Đồ đã chết đi rồi sẽ được sống lại. Rồi những Tín Đồ còn sống và những Tín Đồ được sống lại đều được cất lên trời cùng một lượt, họ sẽ gặp Chúa Giê-su tại nơi không trung, và họ sẽ ở cùng với Chúa mãi mãi.

Đối với Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta, sự chết của thân thể không phải là chấm dứt của cuộc sống. Khi thân thể của ta chết đi, ấy chỉ là nghỉ ngơi khỏi công việc nặng nhọc của đời này. Linh hồn của ta trở về yên nghỉ trong Đức Cha Gia-vê, chúng ta chờ đợi ngày được sống lại và được ban cho một thân thể mới không đau ốm, không hư nát, hoàn toàn trọn vẹn. Nhờ sự chết của Chúa Giê-su mà những người tin vào Chúa có thể thoát khỏi số phận chết chóc diệt vong.

Những Người Tin Vào Chúa Giê-su Thì Phải Đi Theo Chúa

Chỉ khi chúng ta thật sự tin vào Chúa Giê-su thì ta mới có thể thoát khỏi sự hư mất. Nhưng tin vào Chúa Giê-su có nghĩa là gì? Tin vào Chúa Giê-su không phải chỉ là tin tưởng rằng Chúa là Con của Chúa Trời, Chúa chịu chết trên thập giá để chuộc tội cho chúng ta. Tin vào những điều này là rất tốt, nhưng chưa đủ. Niềm tin chân chính trong Kinh Thánh không phải chỉ là tin tưởng vào những điều này thôi. Một niềm tin chân chính sẽ được thể hiện trong cuộc sống của chúng ta. Một người thật sự tin vào Chúa thì cuộc sống của người sẽ khác hẳn với những người không tin.

Vậy một người có niềm tin chân chính sẽ sống như thế nào? Bây giờ tôi sẽ giải thích bằng những đoạn Kinh Thánh để chứng tỏ rằng tất cả những điều tôi nói đều dựa vào lời của Chúa Trời, chứ không phải là tôi tự ý bịa đặt ra.

Giăng 8:12 12 Chúa Giê-su lại cất tiếng nói cùng chúng rằng: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.”

Giăng 12:46 46 Ta là sự sáng đã đến thế gian, hầu cho ai tin vào ta không ở trong tối tăm nữa.

Trong Giăng 8:12 Chúa dạy rằng người nào đi theo Chúa thì không đi trong tối tăm, còn trong Giăng 12:46 Chúa dạy rằng ai tin vào Chúa thì không ở trong tối tăm. Ta so sánh hai câu Kinh Thánh này với nhau, ta thấy những người tin vào Chúa chính là những người đi theo Chúa. Vậy những người tin vào Chúa thì sẽ đi theo Chúa.

Giăng 10:26 – 27 26 Nhưng các ngươi không tin ta, vì các ngươi không phải là chiên của ta. 27 Chiên ta nghe tiếng ta, ta nhận biết chúng, và chúng theo ta.

Trong đoạn Kinh Thánh này Chúa nói rằng những người không tin Chúa tại vì họ không phải là chiên của Chúa, và chiên của Chúa thì nghe tiếng Chúa và đi theo Chúa. Bởi vậy những người tin vào Chúa là chiên của Chúa, mà chiên của Chúa thì đi theo Chúa. Ở đây một lần nữa chứng tỏ rằng những người tin vào Chúa thì đi theo Chúa.

Chúng Ta Phải Cùng Chết Với Chúa Giê-su

Mà đi theo Chúa là đi về đâu? Chúa đã đi đến cây thập tự và chịu chết trên đó rồi, khi chúng ta đi theo Chúa thì chúng ta cũng đi đến cây thập tự và chịu chết trên đó.

Ma-thi-ơ 16:24 24 Rồi Chúa Giê-su nói cùng môn đồ rằng: “Nếu ai muốn theo ta, thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.”

Trong đoạn Kinh Thánh trên, Chúa Giê-su dạy rằng nếu chúng ta muốn đi theo Chúa, thì ta phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Xin các bạn để ý, trong thời kỳ của Chúa Giê-su, tên tội phạm phải vác thập tự giá mình đi đến chỗ hành hình, chính Chúa Giê-su cũng phải vác thập tự giá của Chúa mà đi đến chỗ hành hình rồi bị đóng đinh trên đó. Bởi vậy khi Chúa nói rằng ta phải vác thập tự giá mình có nghĩa là ta cũng bị đóng đinh trên thập giá.

Các bạn có từng nghĩ rằng chúng ta cũng phải đi đến cây thập tự và chịu chết trên đó không? Chúa không phải nói rằng chúng ta phải đi đến ngoại ô của thành phố Giê-ru-sa-lem, chỗ mà Chúa Giê-su bị đóng đinh, rồi chúng ta cũng chịu đóng đinh trên cây thập tự ngay tại chỗ đó và chết đi. Ngày nay không còn cái chuyện đóng đinh trên cây thập tự nữa.

Ở đây Chúa đang nói về chuyện thuộc linh. Khi ta tin vào Chúa thì ta đi theo Chúa, Chúa đã chịu chết trên cây thập tự thì chúng ta cũng phải từ bỏ chính mình mà cùng chết với Chúa.

Rô-ma 6:8 8 Nếu chúng ta đã cùng chết với đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Chúa.

2 Ti-mô-thê 2:1111 Đây là lời đáng tin cậy: Nếu chúng ta cùng chết với Chúa, thì cũng sẽ cùng sống với Chúa;

Cùng chết với Chúa là cực kỳ quan trọng. Những đoạn Kinh Thánh trên chỉ ra rằng nếu chúng ta cùng chết với Chúa thì chúng ta sẽ cùng sống với Chúa. Không phải là hết thảy những người mang danh là Tín Đồ Cơ Đốc đều sẽ được ban cho sự sống đời đời ở vương quốc Chúa Trời, chỉ có những người đã cùng chết với Chúa mới được cùng sống với Chúa trong tương lai. Nếu hiện giờ chúng ta không cùng chết với Chúa thì trong tương lai chúng ta sẽ không được cùng sống với Chúa ở vương quốc Chúa Trời.

Chết Về Tội Lỗi Là Bằng Chứng Ta Đã Cùng Chết Với Chúa

Nhưng cùng chết với Chúa có nghĩa là gì? Chúa đã chết đi hai ngàn năm về trước, mà chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, vậy làm sao mà chúng ta có thể cùng chết với Chúa?

Rô-ma 6:3 – 5 3 Hay là anh em không biết rằng chúng ta hết thảy đều đã chịu báp-tem vào trong Chúa Giê-su Christ, tức là chịu báp-tem vào trong sự chết của Chúa sao? 4 Vậy chúng ta đã cùng chôn với Chúa qua phép báp-tem vào trong sự chết của Chúa, hầu cho cũng như đấng Christ nhờ vinh diệu của Đức Cha đã được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong cuộc sống mới cùng một thể ấy. 5 Vì nếu chúng ta đã hiệp làm một với Chúa trong sự chết giống như sự chết của Chúa, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ hiệp làm một với Chúa trong sự sống lại giống như sự sống lại của Chúa.

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng chính là qua phép báp-tem chúng ta cùng chết với Chúa Giê-su, cùng chôn với Chúa, rồi cũng như Chúa đã được sống lại thì chúng ta cũng được sống lại trong một cuộc sống mới. Khi chúng ta hiệp làm một với Chúa trong sự chết của Chúa thì chúng ta cũng sẽ hiệp làm một với Chúa trong sự sống lại của Chúa.

Rô-ma 6:10 – 11 10 Vì Chúa đã chết là chết về tội lỗi một lần đủ cả; nhưng Chúa sống là sống cho Chúa Trời. 11 Vậy anh em cũng hãy coi mình là chết về tội lỗi và sống cho Chúa Trời trong Chúa Giê-su Christ.

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng sự chết của Chúa là chết về tội lỗi, khi chúng ta cùng chết với Chúa thì chúng ta cũng chết về tội lỗi.

Chúng ta tổng hợp hai đoạn Kinh Thánh trên Rô-ma 6:3 – 5 và Rô-ma 6:10 – 11, thì ta thấy rằng chính là qua phép báp-tem ta cùng chết với Chúa, mà Chúa Giê-su đã chết về tội lỗi, bởi vậy chúng ta cũng chết về tội lỗi qua phép báp-tem.

Một người đã chết về tội lỗi là một người như thế nào?

Rô-ma 6:1 – 2 1 Vậy chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta có phải cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để ân điển được gia tăng sao? 2 Không thể như vậy được! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa?

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng nếu chúng ta đã chết về tội lỗi thì ta không còn sống trong tội lỗi nữa.

Rô-ma 6:7 7 Vì hễ ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi.

Câu Kinh Thánh này chỉ ra rằng nếu chúng ta đã chết về tội lỗi thì ta được thoát khỏi tội lỗi, có nghĩa là ta không còn bị lực lượng của tội lỗi kiềm chế nữa.

Ngày nay có nhiều người mang danh là Tín Đồ Cơ Đốc, nhưng họ vẫn sống trong tội lỗi, họ không coi tội lỗi là một điều nghiêm trọng, họ nói dối, họ phỉ báng chưởi mắng người khác, họ nói những lời độc ác sắc bén để mỉa mai cười nhạo người khác, họ ăn chơi hưởng lạc ham tiền, khi họ thành công thì họ không biết tạ ơn Chúa Trời, họ tự hào tự khoe tài năng của mình, khi họ gặp thất bại thì họ than phiền oán trách Chúa Trời, có một số Tín Đồ Cơ Đốc còn phạm tội tà dâm nữa.

Khi tôi nhìn thấy cuộc sống tội lỗi của những Tín Đồ này, tôi rất đau lòng. Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta đáng lẽ phải làm rạng danh của Chúa Trời Gia-vê trước mặt người đời hầu cho họ thấy vinh diệu của Ngài mà bị thu hút trở về với Ngài. Chúng ta là sự sáng của thế gian để chỉ dẫn người đời đi về con đường cứu ơn. Nhưng có nhiều người Tín Đồ Cơ Đốc vẫn sống một cuộc sống tội lỗi, hành vi việc làm của họ còn tệ hơn những người không tin Chúa nữa. Khi chúng ta sống trong tội lỗi, ta làm nhục cái Danh của Đức Cha Gia-vê, khi người đời nhìn thấy hành vi đồi bại xấu xa của Tín Đồ Cơ Đốc, họ sẽ chê cười Chúa Giê-su.

Kết Luận

Khi chúng ta kỷ niệm sự chết của Chúa Giê-su trên cây thập tự, chúng ta tạ ơn Chúa, nhưng chúng ta không phải chỉ ca vài bản tụng ca, đọc những lời khen ngợi tạ ơn. Những điều này thì rất hay, nhưng quan trọng hơn hết là ta phải đi theo Chúa, Chúa đã chết về tội lỗi, thì ta cũng chết về tội lỗi, ấy mới là cách tốt nhất để kỷ niệm và tạ ơn Chúa Giê-su.

© Châu Huệ Hiền, 2016, 2018

Permission is granted for the non-profit distribution or printing of this message for the ministry of the Gospel.

Cho phép phân phát hoặc in lại bài giảng này phi lợi nhuận trong việc rao truyền Tin Lành.

 

(c) 2021 Christian Disciples Church