You are here

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (13)

Danh Hiệu Của Tín Đồ Cơ Đốc (13)

Con Cái Của Chúa Trời

Giăng 1:12

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền


Download PDF File – Tải Xuống Bài PDF

Người ta thường nói rằng một người nào đó thì giống y hệt cha của nó. Từ lúc còn nhỏ, thì bộ mặt của đứa trẻ đã giống như cha nó. Khi đứa trẻ dần dần lớn lên, càng lớn thì càng giống như người cha, chẳng những là bộ mặt của nó giống như người cha, mà cả tính tình, cử chỉ, tiếng nói cũng giống như người cha nữa. Có khi người ta so sánh bộ mặt của chàng trẻ tuổi với bức hình của cha nó chụp vào khoảng hai, ba chục năm về trước, thì thấy bộ mặt của hai cha con giống y hệt nhau, ngoại trừ áo quần và kiểu tóc thì khác nhau thôi, tại vì trong bức hình thì người cha mặc áo quần và để tóc theo kiểu xưa, còn người con trẻ tuổi thì mặc áo quần và để tóc theo kiểu đương thời.

Bởi vậy nhiều khi ta nhìn vào bộ mặt của một người, thì ta biết ngay người này là con cái của ai rồi. Mà một trong các danh hiệu của Tín Đồ Cơ Đốc chính là “Con cái của Chúa Trời.”

Giăng 1:12 12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền năng để trở thành con cái của Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin vào danh Ngài,

Không chừng có người nói rằng: “Tôi rất quen thuộc với danh hiệu này, tôi không cần phải tra khảo gì hết!”

Hỡi các bạn ơi, ý nghĩa của danh hiệu này thì sâu xa lắm, chứ không phải đơn giản như bạn nghĩ vậy.

Các Thiên Sứ, A-dam Và Dân Y-rơ-ra-ên Cũng Được Gọi Là Con Cái Của Chúa Trời

Gióp 1:6 6 Một ngày kia các con của Chúa Trời đến trình diện Gia-vê, và Satan cũng đến với chúng.

Trong đoạn Kinh Thánh này, từ ngữ “các con của Chúa Trời” tức là những thiên sứ ở nước Thiên Đàng. Xin các bạn để ý, chẳng những các thiên sứ trình diện Chúa Trời Đức Gia-vê, mà cả ma quỉ Satan cũng có thể đến trước mặt Ngài cho dù nó không phải là con của Chúa Trời.

Lu-ca 3:38 38 Cai-nam con của Ê-nót, Ê-nót con của Sết, Sết con của A-đam, A-đam con của Chúa Trời.

Đoạn Kinh Thánh này chỉ ra rằng A-đam, người đầu tiên trên mặt đất, cũng được gọi là con của Chúa Trời.

Phục Truyền Luật Lệ ký 14:1-2 1 Các ngươi là con cái của Gia-vê Chúa Trời các ngươi. Chớ vì người chết mà cắt da thịt mình, hoặc cạo tóc ở phía trước đầu; 2 bởi các ngươi là một dân thánh của Gia-vê Chúa Trời các ngươi; Gia-vê đã chọn các ngươi trong tất cả các dân tộc trên mặt đất để làm một dân thuộc về Ngài.

Đoạn Kinh Thánh này là những lời dạy dỗ trong Luật pháp của Chúa Trời ban cho người dân Y-sơ-ra-ên. Dân Y-sơ-ra-ên là con cái của Chúa Trời, là một dân tộc được Ngài chọn lựa để làm một dân thuộc về Ngài.

Các thiên sứ và A-đam đều do Chúa Trời sáng tạo ra, cho nên họ được gọi là con của Chúa Trời. Còn dân tộc Y-sơ-ra-ên thì chẳng những do Chúa Trời sáng tạo ra, mà họ còn được Ngài chọn lựa giữa các dân tộc trên mặt đất để làm một dân thuộc về Ngài, cho nên họ được gọi là con cái của Chúa Trời.

Tại sao Chúa Trời lại chọn lựa dân Y-sơ-ra-ên làm dân thánh của Ngài, tại sao Ngài không lựa một dân tộc khác?

Chúa Trời chọn lựa dân tộc Y-sơ-ra-ên là tại vì tổ tiên của họ Áp-ra-ham là một người rất trung tín với Ngài, Áp-ra-ham vâng phục lời của Ngài hoàn toàn vô điều kiện. Chúa Trời bảo người rời khỏi Cha-ran người đang ở để đi đến một nơi khác thì người vâng lời dọn dẹp mọi việc ra đi. Chúa Trời bảo người hiến dâng Y-sác, con một của người, thì người vâng lời mà dâng Y-sác lên làm của lễ thiêu cho Ngài. Nhưng Chúa Trời chỉ là muốn thử thách đức tin của Áp-ra-ham thôi, vào giây phút cuối cùng thì thiên sứ hiện ra bảo Áp-ra-ham ngưng lại, và Chúa Trời đã sửa soạn một con chiên để thay cho Y-sác làm của lễ thiêu.

Cho nên Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ ban phước cho Áp-ra-ham, dòng dõi của người sẽ đông như những ngôi sao trên trời và những hột cát trên bờ biển, các dân tộc khác trên thế giới đều sẽ nhờ dòng dõi của Áp-ra-ham mà được ban phước. Bởi vậy Chúa Giê-su là Chúa Cứu Thế của loài người cũng thuộc về dòng dõi của Áp-ra-ham. Chính là nhờ Chúa Giê-su mà tất cả các dân tộc trên thế gian đều được ban phước.

Sáng Thế Ký 18:18-19 18 vì Áp-ra-ham chắc sẽ trở nên một dân tộc lớn và hùng mạnh; các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. 19 Vì ta đã chọn người hầu cho người dạy bảo con cháu và những người trong nhà người vâng giữ đường lối của Gia-vê và làm các việc công nghĩa và ngay thẳng. Gia-vê sẽ làm cho ứng nghiệm những lời Ngài đã hứa với Áp-ra-ham.

Chúa Giê-su Là Con Của Chúa Trời

Lẽ dĩ nhiên Chúa Giê-su là Con của Chúa Trời, mà địa vị của Chúa thì hoàn toàn khác hẳn với các thiên sứ, A-đam và dân Y-sơ-ra-ên. Danh hiệu “Con của Chúa Trời” của Chúa Giê-su mang hai ý nghĩa rất quan trọng.

Lu-ca 1:35 35 Thiên sứ đáp và nói với người rằng: “Thánh Linh sẽ giáng trên ngươi, quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ bao phủ ngươi, cho nên con thánh sinh ra sẽ được xưng là Con của Chúa Trời.”

Đoạn Kinh Thánh này thuật lại những lời Thiên sứ đã nói với cô trinh nữ Ma-ri. Thiên sứ cho Ma-ri biết rằng Thánh Linh của Chúa Trời sẽ giáng trên cô, quyền năng của Đấng Tối Cao (tức là Chúa Trời) sẽ bao phủ cô, cô sẽ thụ thai. Cho nên sau này con thánh sinh ra sẽ được xưng là Con của Chúa Trời.

Ấy là ý nghĩa thứ nhất của danh hiệu “Con của Chúa Trời” của Chúa Giê-su. Chúa là Con của Chúa Trời tại vì mẹ của Chúa là Ma-ri thụ thai bởi quyền năng của Thánh Linh của Chúa Trời.

Rô-ma 5:10 10 Vì nếu khi chúng ta là thù nghịch cùng Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì khi đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ được cứu bởi sự sống của Con là dường nào!

Câu Kinh Thánh này dạy rằng chúng ta được hòa thuận với Chúa Trời bởi sự chết của Chúa Giê-su, và chúng ta được cứu là bởi sự sống của Chúa. Vậy có nghĩa là nếu Chúa không có sống lại thì chúng ta không được cứu chuộc, hết thảy loài người đều bị hư mất (Xin đọc bài giảng “Tầm Quan Trọng Của Sự Phục Sinh Của Chúa Giê-su” để hiểu rõ hơn về điểm này).

Bởi vậy Chúa Giê-su trở thành Chúa Cứu Thế của loài người khi Chúa sống lại.

Rô-ma 1:3-4 3 về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua Ða-vít sinh ra, 4 được tuyên xưng là Con của Chúa Trời bằng quyền năng bởi sự sống lại từ cõi chết căn cứ theo Linh của sự thánh sạch, ấy là Giê-su Christ, Chúa của chúng ta.

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng khi Chúa Giê-su được sống lại từ cõi chết thì Chúa được tuyên xưng là Con của Chúa Trời theo Linh của sự thánh sạch, tức là Thánh Linh. Mà câu Kinh Thánh Rô-ma 5:10 ở trên dạy rằng khi Chúa Giê-su sống lại thì Chúa trở thành Chúa Cứu Thế.

Chúng ta so sánh hai đoạn Kinh Thánh Rô-ma 5:10Rô-ma 1:3-4 với nhau, ta thấy:

 • Khi Chúa sống lại thì Chúa trở thành Chúa Cứu Thế của loài người (căn cứ theo Rô-ma 5:10).
 • Khi Chúa sống lại thì Chúa được tuyên xưng là Con của Chúa Trời theo Thánh Linh (căn cứ theo Rô-ma 1:3-4).

Bởi vậy ý nghĩa của “Con của Chúa Trời” chính là “Chúa Cứu Thế của loài người”. Ấy là ý nghĩa thứ hai của danh hiệu “Con của Chúa Trời.”

Nói tóm lại, danh hiệu “Con của Chúa Trời” của Chúa Giê-su mang 2 ý nghĩa:

 1. Tại vì mẹ của Chúa là Ma-ri thụ thai bởi quyền năng của Thánh Linh của Chúa Trời, cho nên Chúa Giê-su được gọi là “Con của Chúa Trời”.
 2. “Con của Chúa Trời” có nghĩa là “Chúa Cứu Thế của loài người”.

Các bạn thấy danh hiệu “Con của Chúa Trời” của Chúa Giê-su mang hai ý nghĩa rất sâu xa khác hẳn với danh hiệu “Con cái của Chúa Trời” của các thiên sứ, A-dam và dân tộc Y-sơ-ra-ên. Bởi vậy Chúa Giê-su được gọi là Con một của Chúa Trời.

Chúng Ta Được Ban Cho Quyền Năng Để Trở Thành Con Cái Của Chúa Trời Khi Ta Tin Vào Danh Của Chúa Trời Đức Gia-vê

Tín Đồ Cơ Đốc cũng được gọi là con cái của Chúa Trời.

Giăng 1:12 12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền năng để trở thành con cái của Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin vào danh Ngài,

Chữ “Ngài” ở đây là chỉ về Chúa Trời Đức Gia-vê. Căn cứ theo câu Kinh Thánh này, “hễ ai đã nhận Ngài” thì Ngài ban cho quyền năng để trở thành con cái của Chúa Trời, mà những người này chính là “những kẻ tin vào danh Ngài”. Vậy những người tin vào danh của Chúa Trời Đức Gia-vê thì được ban cho quyền năng để trở thành con cái của Ngài.

Nếu chúng ta muốn trở thành con cái của Chúa Trời Đức Gia-vê, thì ta phải tin vào danh của Ngài. Tin vào danh của Ngài có nghĩa là gì?

Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15 15 Chúa Trời bảo Môi-se rằng: “Ngươi sẽ nói với dân Y-sơ-ra-ên như vậy: ‘Gia-vê, Chúa Trời của tổ tiên các ngươi, Chúa Trời của Áp-ra-ham, Chúa Trời của Y-sác, Chúa Trời của Gia-cốp, đã sai tôi đến cùng các ngươi.’ Ấy là danh đời đời của ta, ấy là danh ta phải được ghi nhớ từ thế hệ này sang thế hệ khác.”

Chúa Trời Đức Gia-vê khải thị cho Môi-se rằng danh của Ngài là Gia-vê (יהוה ), ấy là danh đời đời, và chúng ta phải ghi nhớ danh này từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Chúa Trời Đức Gia-vê là Đấng sáng tạo vũ trụ vạn vật và loài người chúng ta. Ngài là Đấng Tối Cao toàn năng và Ngài trông nom cung cấp mọi điều cần thiết cho ta. Ngài là công nghĩa thánh sạch mà đồng thời cũng nhân từ thương xót vô biên. Chúng ta đều đã phạm tội nghịch cùng Ngài, mà hậu quả của tội lỗi là chết. Nhưng Chúa Trời Đức Gia-vê thương xót cho ta vì Ngài đã sáng tạo ra chúng ta, Ngài không muốn ta bị hư mất. Ngài đã sắp đặt một kế hoạch cứu chuộc loài người từ lúc trời đất còn chưa được dựng nên, Ngài sai Con một của Ngài là Chúa Giê-su đến vào thời hạn đã định sẵn để cứu vớt chúng ta.

Tin vào danh của Chúa Trời Đức Gia-vê tức là tin cậy hoàn toàn vào Chúa Trời, chúng ta phó thác cuộc đời của mình hoàn toàn vào trong tay của Ngài để Ngài cai quản đời ta.

Đức tin chân chính trong Kinh Thánh luôn luôn bao gồm sự vâng phục. Khi chúng ta thật sự tin vào Chúa Trời Đức Gia-vê thì ta phải vâng phục Ngài.

Giăng 14:7-10 7 Nếu các ngươi nhận biết ta, thì cũng nhận biết Cha ta. Từ nay các ngươi nhận biết Ngài và đã thấy Ngài. 8 Phi-líp thưa rằng: “Lạy Chúa, xin tỏ ra Cha cho chúng tôi thì đủ rồi.” 9 Chúa Giê-su nói rằng: “Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã bấy lâu mà ngươi chưa nhận biết ta sao! Ai đã thấy ta thì đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: ‘Xin tỏ ra Cha cho chúng tôi? 10 Ngươi không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta sao? Những lời ta nói với các ngươi chẳng phải ta tự nói ra, nhưng chính là Cha ở trong ta làm trọn công việc của Ngài.”

Trong đoạn Kinh Thánh trên, Chúa Giê-su dạy rằng Chúa ở trong Đức Cha và Đức Cha cũng ở trong Chúa, vậy có nghĩa là Đức Cha và Chúa Giê-su là một. Những lời Chúa Giê-su giảng dạy chúng ta không phải Chúa tự nói ra, nhưng chính là Đức Cha ở trong Chúa nói ra vậy.

Tại vì Chúa Trời Đức Gia-vê ở trong Chúa Giê-su mà truyền dạy chúng ta, cho nên vâng phục Chúa Giê-su tức là vâng phục Chúa Trời.

Nhưng vâng giữ lời dạy của Chúa Giê-su là cực kỳ khó khăn. Thật ra ấy không phải là khó khăn, mà là không thể nào làm được bằng khả năng của mình, trừ phi Chúa Trời giúp đỡ ta.

Bởi vậy câu Kinh Thánh trên Giăng 1:12 dạy rằng khi ta tin vào danh của Chúa Trời thì Ngài ban cho ta quyền năng để trở thành con cái của Ngài, tại vì chúng ta cần quyền năng của Ngài để giúp đỡ ta mới có thể vâng giữ lời dạy của Chúa Giê-su. Khi ta vâng giữ lời dạy của Chúa Giê-su tức là vâng giữ lời của Chúa Trời. Khi ta vâng phục Chúa Trời Đức Gia-vê thì ta trở thành con cái của Ngài.

Danh Hiệu “Con Cái Của Chúa Trời” Có Mâu Thuẫn Với Danh Hiệu “Nô Lệ Của Công Nghĩa” Không?

Không chừng có người hỏi rằng: “Chỉ vào khoảng hai, ba kỳ trước, chúng ta vừa mới tra khảo cái danh hiệu “Nô lệ của công nghĩa”, mà hôm nay thì ta thấy rằng Tín Đồ Cơ Đốc được gọi là “Con cái của Chúa Trời”. Con cái của Chúa Trời thì rất khác biệt với nô lệ của công nghĩa, hai danh hiệu này là hoàn toàn trái ngược hẳn, làm sao mà giải thích được đây?”

Vâng, bây giờ tôi sẽ giải đáp thắc mắc này từng bước một.

Ở phần trên ta vừa mới thấy rằng khi ta vâng giữ lời của Chúa Trời thì ta trở thành con cái của Ngài. Vậy con cái của Chúa Trời thì phải vâng phục Ngài.

Còn một người nô lệ thì lẽ dĩ nhiên phải vâng phục người chủ của nó hoàn toàn vô điều kiện. Mà nô lệ của công nghĩa tức là nô lệ của Chúa Trời và Chúa Giê-su. Vậy một người nô lệ của công nghĩa thì phải vâng phục Chúa Trời. (Xin đọc hai bài giảng “Nô Lệ Của Công Nghĩa” (1) & (2))

Ta thấy nô lệ của công nghĩa phải vâng phục Chúa Trời, mà con cái của Chúa Trời cũng phải vâng phục Chúa Trời.

Ga-la-ti 3:29-4:1 29 Và nếu anh em thuộc về đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là những người thừa kế theo lời hứa. 1 Tôi nói rằng miễn là người thừa kế còn đang thơ ấu, người chẳng khác gì một nô lệ cho dù người là chủ của mọi sản nghiệp.

Đoạn Kinh Thánh này cũng dạy rằng khi chúng ta thuộc về Chúa Giê-su Christ thì ta là người thừa kế có nghĩa là ta là con cái, bởi vì chỉ có con cái mới có quyền thừa kế sản nghiệp. Nhưng khi ta còn thơ ấu, thì ta chẳng khác gì tên nô lệ. Bởi vậy khi con cái của Chúa Trời còn thơ ấu thì không khác biệt với nô lệ của công nghĩa.

Chính Chúa Giê-su là Con một của Chúa Trời, nhưng Chúa cũng vâng phục lời của Chúa Trời 100%, huống chi là tội nhân chúng ta.

Giăng 5:19 19 Bởi vậy Chúa Giê-su nói cùng họ rằng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được, trừ phi những việc Con thấy Cha làm, vì điều nào Cha làm thì Con cũng làm y như vậy.”

Chúa Giê-su nói rằng Chúa không tự ý làm việc gì cả, bất cứ điều gì Chúa làm đều là tại vì Chúa đã thấy Cha làm, thì Chúa cũng làm y như thế thôi.

Giăng 8:29 29 Vì Đấng sai ta đến thì ở cùng với ta, Ngài chẳng để ta ở một mình, vì ta hằng làm những việc đẹp lòng Ngài.

Đây là câu nói của Chúa Giê-su. “Đấng sai ta đến” tức là Chúa Trời. Chúa Trời thì ở cùng với Chúa Giê-su, Ngài chẳng để Chúa ở một mình, tại vì Chúa hằng làm những việc đẹp lòng Ngài. Ta thấy Chúa Giê-su thì luôn luôn vâng phục Chúa Trời.

Nói tóm lại, giữa hai danh hiệu “Con cái của Chúa Trời” và “Nô lệ của công nghĩa” thì không có mâu thuẫn gì hết. Một người nô lệ của công nghĩa và một người con cái của Chúa Trời đều phải vâng phục Chúa Trời.

Địa Vị Của Chúng Ta Có Khác Với Địa Vị Của Các Thiên Sứ, A-dam và Dân Y-sơ-ra-ên Không?

Các thiên sứ, A-dam và dân Y-sơ-ra-ên đều là con cái của Chúa Trời, Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta cũng là con cái của Chúa Trời, mà địa vị của ta có khác với địa vị của các thiên sứ, A-dam và dân Y-sơ-ra-ên không?

Để tôi nói cho các bạn nghe, địa vị của ta thì khác biệt hẳn địa vị của họ.

1 Cô-rinh-tô 6:3 3 Anh em chẳng biết rằng chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời nầy!

Câu Kinh Thánh này dạy rằng trong tương lai chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ! Các bạn có ngạc nhiên không? Cho dù hiện giờ các thiên sứ có quyền năng cao hơn chúng ta, nhưng trong tương lai ở nước Thiên Đàng chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ.

Hê-bơ-rơ 9:6-7 6 Khi mọi thứ đã được sắp đặt như vậy, những thầy tế lễ thường xuyên đi vào phần thứ nhất của hội mạc để làm lễ thờ phượng. 7 Nhưng chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần được vào phần thứ hai, chẳng bao giờ không đem huyết theo để dâng lên chuộc tội cho mình và cho dân chúng đã phạm tội lỗi vì không hay biết.

Vào thời Cựu Ước những người dân Y-sơ-ra-ên không được đến vào nơi thánh của Đền Thờ để hiến dâng của lễ cho Chúa Trời, chỉ có những thầy tế lễ mới được đến vào nơi thánh thôi. Sau nơi thánh có một cái màn, sau cái màn đó là nơi chí thánh; chỉ có một mình thầy tế lễ thượng phẩm được vào nơi chí thánh này mỗi năm một lần thôi.

Khi một người Y-sơ-ra-ên phạm tội lỗi, thì người phải hiến dâng của lễ chuộc tội cho Chúa Trời, nhưng người không được vào nơi chí thánh, người phải giao của lễ chuộc tội của mình cho thầy tế lễ thượng phẩm. Khi thầy tế lễ thượng phẩm đi vào nơi chí thánh mỗi năm một lần, thầy hiến dâng của lễ chuộc tội cho mình và cho những người dân đã phạm tội lỗi.

Nhưng khi Chúa Giê-su chịu chết trên cây thập tự, cái màn trong Đền Thờ đã bị xé ra làm hai.

Ma-thi-ơ 27:50-51 50 Chúa Giê-su lại kêu lên một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. 51 Và nầy, cái màn trong Đền Thờ bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới, đất thì rúng động, đá lớn nứt ra,

Tại vì cái màn đã bị xé ra, cho nên nhờ vào huyết của Chúa Giê-su mà Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta có thể đến vào nơi chí thánh.

Hê-bơ-rơ 10:19-22 19 Bởi vậy, hỡi anh em, vì nhờ vào huyết của Chúa Giê-su mà chúng ta có lòng tin vững chắc để đi vào nơi chí thánh 20 qua con đường mới và sống mà Chúa đã mở xuyên qua cái màn, ấy là thân xác Chúa. 21 Và tại vì chúng ta có một thầy tế lễ vĩ đại được lập lên trên nhà của Chúa Trời, 22 nên chúng ta hãy đến gần Ngài với tấm lòng chân thành, trong niềm tin vững chắc, tâm hồn được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, và thân thể đã được rửa sạch bằng nước trong.

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng nhờ huyết của Chúa Giê-su, chúng ta có thể đi vào nơi chí thánh bằng con đường mới và sống mà Chúa đã mở. Chúng ta đến trước cái Ngôi Ơn Phước của Chúa Trời để cầu xin Ngài tha tội khi ta phạm tội lỗi, và ta có thể trình dâng lên Ngài mọi việc trong lòng mình.

Công vụ các sứ đồ 2:38 38 Phi-e-rơ trả lời rằng: “Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Chúa Giê-su chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được nhận lãnh Thánh Linh.”

Khi chúng ta ăn năn hối cải tội lỗi của mình, rồi nhân danh của Chúa Giê-su chịu phép báp-tem, thì ta sẽ được tha tội, và ta được ban cho Thánh Linh ngự trong ta.

Nhưng trong thời Cựu Ước thì không phải như vậy, những người thường dân của Y-sơ-ra-ên không được ban cho Thánh Linh. Thông thường chỉ có ba hạng người, ấy là tiên tri, thầy tế lễ, ông vua và một số ít người được Chúa Trời chọn lựa mới được ban cho Thánh Linh.

Nói tóm lại qua những đoạn Kinh Thánh trên, ta thấy rằng địa vị của ta thì khác hẳn với địa vị của các thiên sứ, A-dam và dân Y-sơ-ra-ên:

 • Trong tương lai ở nước Thiên Đàng chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ.
 • Trong thời Cựu Ước người dân Y-sơ-ra-ên không được đến vào nơi thánh của Đền Thờ, họ phải nhờ vào thầy tế lễ thượng phẩm để hiến dâng của lễ giùm. Nhưng Chúa Giê-su đã mở con đường mới và sống cho ta, chúng ta có thể đến trước Ngôi Ơn Phước của Chúa Trời nhờ huyết của Chúa.
 • Trong thời Cựu Ước chỉ có tiên tri, thầy tế lễ, ông vua và một số ít người được Chúa Trời chọn lựa mới được ban cho Thánh Linh. Còn trong thời Tân Ước, khi chúng ta ăn năn hối cả và nhân danh của Chúa Giê-su chịu phép báp-tem thì ta được tha tội và được ban cho Thánh Linh.

Chẳng những thế, chúng ta trở thành anh em của Chúa Giê-su, Chúa là người anh của ta.

Hê-bơ-rơ 2:11-12 11 Vì đấng làm cho nên thánh và những kẻ được nên thánh đều bởi cùng một Cha mà ra, cho nên Chúa không hổ thẹn gọi họ là anh em, 12 Chúa nói rằng: “Con sẽ truyền danh Cha cho anh em con, và ở giữa hội họp con sẽ ca ngợi Cha.”

Đấng làm cho nên thánh chính là Chúa Giê-su, Chúa dùng huyết của mình mua chuộc chúng ta về để trở thành con cái thuộc riêng về Chúa Trời, nhờ vậy mà ta được nên thánh. Câu Kinh Thánh này dạy rằng Chúa Giê-su và chúng ta đều bởi cùng một Cha mà ra, cho nên Chúa không hổ thẹn gọi ta là anh em.

Bởi vậy chúng ta có một quan hệ rất thân mật cùng với Chúa Trời và Chúa Giê-su, ấy là một đặc ơn mà các thiên sứ, hay A-đam hay người dân Y-sơ-ra-ên đều không được hưởng, đặc ơn này chỉ dành riêng cho những người phó thác hoàn toàn cho Chúa Trời và vâng phục lời của Ngài thôi.

Ta Nên Sống Một Cuộc Sống Như Thế Nào Trên Thế Gian Này?

Tại vì chúng ta được ban cho một đặc ơn lớn lao như thế, vậy ta nên sống một cuộc sống như thế nào trên thế gian này?

Chúng ta mang cái danh hiệu “Con cái của Chúa Trời”, thì cuộc sống của ta sẽ ảnh hưởng đến cái Danh của Chúa Trời. Trong cái thí dụ tôi kể ở trên, con cái thì giống như người cha, chẳng những là bộ mặt, mà cả tiếng nói, cử chỉ, hành vi, tính tình cũng giống như người cha. Khi người đời nhìn vào cuộc sống của ta, bất cứ những điều ta làm là điều lành hay điều dữ, là điều trái hay điều phải, họ đều nghĩ rằng ấy là do lời dạy của Chúa Trời mà ra. Nếu ta sống một cuộc sống công nghĩa, thì Chúa Trời được vinh hiển. Nếu ta phạm tội lỗi, thì Danh của Chúa Trời sẽ bị làm nhục. Vậy ta nên sống một cuộc sống như thế nào?

Ta Sống Theo Sự Hướng Dẫn Của Thánh Linh

Rô-ma 8:14-16 14 Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Chúa Trời hướng dẫn đều là con của Chúa Trời. 15 Anh em không có nhận lấy linh của vòng nô lệ mà dẫn đến cơn sợ hãi, nhưng anh em đã nhận lấy linh của con nuôi, nhờ đó chúng ta kêu rằng: “A-ba! Cha!” 16 Chính Thánh Linh làm chứng trong tâm linh của ta rằng ta là con cái của Chúa Trời.

Đoạn Kinh Thánh này nói đến một điều cực kỳ quan trọng, ấy là sự hướng dẫn của Thánh Linh. Những ai được Thánh Linh của Chúa Trời hướng dẫn đều là con của Chúa Trời. Nếu ta không được Thánh Linh hướng dẫn thì ta không phải là con cái của Chúa Trời.

Nếu ta quả thật được Thánh Linh hướng dẫn thì sẽ có những hậu quả này:

 • Chúng ta không còn sợ hãi nữa, Thánh Linh hướng dẫn ta kêu gọi Chúa Trời rằng: “A-ba! Cha!”
 • Thánh Linh khải thị với tâm linh của ta rằng ta là con cái của Chúa Trời.

Các bạn có từng kinh lịch những sự này chưa? Nếu chúng ta đã kinh lịch như vậy thì ta biết chắc rằng Chúa Trời là Cha của ta, Chúa Giê-su là anh của ta, thì ta còn sợ hãi gì nữa?

Ngược lại nếu chúng ta chưa từng kinh lịch sự hướng dẫn của Thánh Linh như vậy thì ta không biết chắc ta đã trở thành con cái của Chúa Trời chưa! Điều đó thì thật là ghê tởm! Cho nên các anh chị em Tín Đồ hãy ráng tìm cầu sự hướng dẫn của Thánh Linh.

Ta Nên Bắt Chước Chúa Trời

Trong đoạn Kinh Thánh Giăng 5:19 ở trên ta đã thấy rằng chính Chúa Giê-su không có tự ý làm việc gì hết, Chúa thấy Đức Cha làm việc gì thì Chúa cũng làm y như vậy. Cho nên ta cũng phải bắt chước Chúa Trời, Cha của ta làm gì thì ta cũng làm theo.

Ê-phê-sô 5:1 1 Vậy anh em là con cái yêu dấu của Ngài, hãy trở nên kẻ bắt chước Chúa Trời.

Vậy ta phải bắt chước cái gì đây?

Ma-thi-ơ 5:44-45 44 Nhưng ta nói cùng các ngươi rằng: “Hãy yêu kẻ thù-nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, 45 hầu cho các ngươi được làm con của Đức Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời soi trên kẻ dữ cùng kẻ lành, và ban mưa cho kẻ công nghĩa cùng kẻ độc-ác.”

Ta nên bắt chước Cha của ta yêu thương kẻ thù nghịch, vì Ngài trông nom cả kẻ dữ cùng kẻ lành.

Lu-ca 6:36 36 Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót.

Ta nên bắt chước lòng thương xót của Cha ta (Xin đọc bài giảng “Phước Cho Những Kẻ Hay Thương Xót” để hiểu rõ ta nên thương xót người khác như thế nào).

1 Phi-e-rơ 1:15-16 15 Nhưng cũng như Ðấng kêu gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn ở của mình, 16 bởi có lời chép rằng: “Hãy nên thánh, vì ta là thánh.”

Ta phải trở nên thánh sạch, vì Cha của ta là thánh sạch.

Ta Không Nên Càu Nhàu Hay Cãi Cọ

Phi-líp 2:14-15 14 Hãy làm mọi việc mà không càu nhàu hay cãi cọ, 15 hầu cho anh em trở nên không chỗ trách được, trong sạch, là con cái của Chúa Trời không lầm lẫn sống ở giữa cái thế hệ gian ác ngang nghịch, trong đó anh em chiếu sáng như đuốc trên thế gian;

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng trong bất cứ việc gì ta đều không nên càu nhàu hay cãi cọ với nhau, như vậy mới xứng đáng là con cái của Chúa Trời, không lầm lẫn, trong sạch, không chỗ trách được, và có thể chiếu sáng như đuốc trong thế hệ gian ác này.

Phần đông người đời thường hay càu nhàu về nhiều việc. Khi họ ăn một món đồ ăn thì họ chê bai món ăn đó không tốt. Khi họ ở trong một căn nhà thì họ lại chê bai căn nhà đó không thoải mái. Khi họ làm một việc gì thì họ than vãn việc này khó quá hay là không hợp với tài năng của mình v.v., và có khi họ còn cãi cọ với nhau nữa.

Những lời càu nhàu, chê bai, than vãn như vậy thường làm cho người khác nản lòng. Chúng ta là con cái của Chúa Trời, chúng ta phải khác với người đời. Chúng ta tin rằng mọi việc đều do Chúa Trời ban cho, cho dù có những điều không vừa ý mình, nhưng Ngài đã ban cho ta, thì Ngài hẳn có mục đích tốt lành, mà bây giờ chúng ta chưa hiểu thôi, một ngày nào đó trong tương lai ta sẽ hiểu được ý chỉ tốt lành của Ngài. Bởi vậy ta không nên càu nhàu, than vãn, mà ta nên tạ ơn Chúa Trời thường xuyên.

Ta Phải Tạo Nên Bình Yên

Ma-thi-ơ 5:9 9 “Phước cho những kẻ tạo nên bình yên, vì sẽ được gọi là con Chúa Trời!”

Sự bình yên trong Kinh Thánh gồm có sự bình yên với Chúa Trời, sự bình yên với các anh chị em Tín Đồ và sự bình yên trong tâm linh. Những kẻ tạo nên bình yên là những kẻ giúp đỡ người ta đạt được bình yên về ba phương diện này. Những người như vậy thì quả thật xứng đáng là con của Chúa Trời. (Xin đọc bài giảng “Phước Cho Những Kẻ Tạo Nên Bình Yên” để hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của câu Kinh Thánh này)

Kết Luận

Hôm nay chúng ta đã tra khảo cái danh hiệu “Con cái của Chúa Trời”. Khi ta tin vào danh của Chúa Trời Đức Gia-vê có nghĩa là khi ta phó thác cuộc đời của mình hoàn toàn cho Ngài để Ngài cai quản đời ta thì Ngài ban quyền năng cho ta để vâng giữ lời dạy của Chúa Giê-su. Mà vâng giữ lời dạy của Chúa Giê-su tức là vâng giữ lời dạy của Chúa Trời. Khi ta vâng giữ lời dạy của Chúa Trời thì ta trở thành con cái của Chúa Trời. Các thiên sứ, A-dam, và dân Y-sơ-ra-ên cũng được gọi là con cái của Chúa Trời, nhưng địa vị của ta thì khác biệt với địa vị của họ. Ta có một quan hệ rất thân mật cùng với Chúa Trời và Chúa Giê-su.

Khi ta mang cái danh hiệu “Con cái của Chúa Trời”, thì ta phải sống một cuộc sống xứng đáng với danh hiệu này:

 • Đầu tiên ta phải sống theo sự hướng dẫn của Thánh Linh.
 • Thứ hai ta nên bắt chước Đức Cha của ta ở trên trời. Ta bắt chước Cha của ta yêu thương kẻ thù nghịch, ta bắt chước lòng thương xót của Cha và ta bắt chước sự thánh sạch của Cha.
 • Thứ ba ta không nên càu nhàu hay cãi cọ.
 • Thứ tư ta phải tạo nên bình yên.

© Châu Huệ Hiền, 2016, 2018

Permission is granted for the non-profit distribution or printing of this message for the ministry of the Gospel.

Cho phép phân phát hoặc in lại bài giảng này phi lợi nhuận trong việc rao truyền Tin Lành.

 

(c) 2021 Christian Disciples Church